قوانین و مقررات

کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه برعهده کیست ؟
با ثبت نام در پرسآل میتوانید از کدام خدمات سامانه بدون محدودیت استفاده کنیم ؟
کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه برعهده کیست ؟

کلیه مسئولیت های انتشار پرسشنامه به عنوان پرسشنامه تحقیقاتی یا نظرسنجی ومحتوای به دست امده برعهده شخص یا سازمان مصرف کننده است.

با ثبت نام در پرسآل میتوانید از کدام خدمات سامانه بدون محدودیت استفاده کنیم ؟

با ثبت نام در پرسآل شما میتوانید از تمام خدمات سامانه بدون محدودیت استفاده کنید و زمانی که نیاز به دریافت خروجی های پاسخ های دریافتی پرسشنامه خود داشتید نیازاست اکانت کاربری خود را ارتقا دهید تا بتوانید خروجی های کامل را دریافت کنید. تمامی پلن های مختلف رایگان ،دانشجویی، ویژه، سازمانی و سازمانی پلاس در قسمت تعرفه ها توضیح داده شده است.

فهرست